آگهی استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی

1398-06-27

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با حقوق توافقی تمام وقت در محدوده نیاوران

استخدام منشی خانم در شرکت ساختمانی با حقوق توافقی تمام وقت در محدوده نیاوران

تهران نیاوران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی