آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-06-27

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز جهت فعالیت در شیفت شب.برای افراد آشنا به امور رایانه ای و خوش بیان

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز جهت فعالیت در شیفت شب.برای افراد آشنا به امور رایانه ای و خوش بیان

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی