آگهی استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی

1398-06-26

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی با شرایط کاری مناسب و بدون هزینه ابتدایی برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

استخدام بازیگر در مجموعه فرهنگی با شرایط کاری مناسب و بدون هزینه ابتدایی برای افراد خوش بیان و آشنا به کار

تهران قیطریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی