آگهی استخدام مجری در موسسه فرهنگی

استخدام مجری در موسسه فرهنگی

1398-06-26

استخدام مجری در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب و آموزش های لازم برای افراد فعال - خوش صدا و علاقمند به کار

استخدام مجری در موسسه فرهنگی با شرایط کاری خوب و آموزش های لازم برای افراد فعال - خوش صدا و علاقمند به کار

تهران انقلاب

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی