آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز

1398-06-26

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با شرایط کاری مناسب برای افراد باهوش - خلاق و آشنا به امور تخصصی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در شرکت مجاز با شرایط کاری مناسب برای افراد باهوش - خلاق و آشنا به امور تخصصی

تهران شوش

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی