آگهی استخدام راننده با خاور و ایسوزو

استخدام راننده با خاور و ایسوزو

1398-06-26

استخدام تعدادی راننده با خاور و ایسوزو جهت حمل مصالح ساختمانی با درآمد خوب

استخدام تعدادی راننده با خاور و ایسوزو جهت حمل مصالح ساختمانی با درآمد خوب

تهران صادقیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی