آگهی استخدام کمک آشپز نیمه ماهر

استخدام کمک آشپز نیمه ماهر

1397-07-20

استخدام کمک آشپز نیمه ماهر جهت کار در رستوران

استخدام کمک آشپز نیمه ماهر جهت کار در رستوران

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی