آگهی استخدام منشی خانم در شرکت معماری

استخدام منشی خانم در شرکت معماری

1398-06-24

استخدام منشی خانم در شرکت معماری با ظاهر آراسته با حقوق مکفی ساکن غرب

استخدام منشی خانم در شرکت معماری با ظاهر آراسته با حقوق مکفی ساکن غرب

تهران شهرک گلستان غربی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی