آگهی استخدام کارمند آی تی در آژانس هواپیمایی آروین سفر

استخدام کارمند آی تی در آژانس هواپیمایی آروین سفر

1398-06-25

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به امور تخصصی رایانه

استخدام کارمند آی تی در مجموعه معتبر با درآمد خوب و بیمه برای افراد دارای روابط عمومی بالا و آشنا به امور تخصصی رایانه

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی