آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر

1398-06-24

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود. فقط برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و ادیت و تهیه عکس ها

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه معتبر جهت رشد گروه خود. فقط برای افراد آشنا به امور فضای مجازی و ادیت و تهیه عکس ها

اهواز کیانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی