آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-06-24

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با درآمد و پاداش کاری خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با درآمد و پاداش کاری خوب برای افراد خوش برخورد و آشنا به امور تخصصی

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی