آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

1398-06-23

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر جهت رشد گروه خود. برای افراد جوان - فعال -خوش بیان و آشنا به امور تخصصی

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر جهت رشد گروه خود. برای افراد جوان - فعال -خوش بیان و آشنا به امور تخصصی

تهران گیشا

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی