آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-06-23

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای با شرایط مناسب برای افراد با تجربه و آشنا به امور تخصصی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای با شرایط مناسب برای افراد با تجربه و آشنا به امور تخصصی

تهران طرشت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی