آگهی استخدام پیک موتوری

استخدام پیک موتوری

1398-06-23

استخدام 2 نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا با محیطی دوستانه و مزایا

استخدام 2 نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا با محیطی دوستانه و مزایا

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی