آگهی استخدام پیک موتوری تهیه غذا

استخدام پیک موتوری تهیه غذا

1398-06-23

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا با درآمدی مکفی و مزایا

استخدام یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا با درآمدی مکفی و مزایا

کرج فردیس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی