آگهی استخدام بازاریاب جهت شرکت میاره

استخدام بازاریاب جهت شرکت میاره

1398-06-23

استخدام بازاریاب فعال جهت شرکت میاره در زمینه جذب پیک موتور سوار بصورت میدانی برای همکاری در اسرع وقت اقدام فرمایید.

استخدام بازاریاب فعال جهت شرکت میاره در زمینه جذب پیک موتور سوار بصورت میدانی برای همکاری در اسرع وقت اقدام فرمایید.

تهران سهروردی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی