آگهی استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک کودک و نوجوان

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک کودک و نوجوان

1398-06-23

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک کودک و نوجوان واقع در پاساژ نبوت.

استخدام فروشنده جهت کار در پوشاک کودک و نوجوان واقع در پاساژ نبوت.

تهران نارمک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی