آگهی استخدام فروشنده جهت شرکت تبلیغاتی

استخدام فروشنده جهت شرکت تبلیغاتی

1398-06-23

استخدام فروشنده فعال و مجرب جهت شرکت تبلیغاتی واقع در شهرک سئول با مزایای مناسب.

استخدام فروشنده فعال و مجرب جهت شرکت تبلیغاتی واقع در شهرک سئول با مزایای مناسب.

تهران ولنجک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی