آگهی استخدام حسابدار خانم در فروشگاه مواد غذایی

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه مواد غذایی

1398-06-23

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه مواد غذایی با ظاهر مناسب متعهد منظم و وقت شناس در بازار ۱۵ خرداد

استخدام حسابدار خانم در فروشگاه مواد غذایی با ظاهر مناسب متعهد منظم و وقت شناس در بازار ۱۵ خرداد

تهران بازار تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی