آگهی استخدام منشی خانم در شرکت فعال

استخدام منشی خانم در شرکت فعال

1398-06-23

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده حصارک

استخدام منشی خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و آراسته در محدوده حصارک

کرج حصارک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی