آگهی استخدام کارمند خانم در هایپر ابزار عنایتی

استخدام کارمند خانم در هایپر ابزار عنایتی

1398-06-23

استخدام کارمند خانم در هایپر ابزار عنایتی با ظاهر مناسب و اداری با حقوق 2 م محدوده شهرک وحدت

استخدام کارمند خانم در هایپر ابزار عنایتی با ظاهر مناسب و اداری با حقوق 2 م محدوده شهرک وحدت

کرج شهرک وحدت

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی