آگهی استخدام منشی در شرکت بازرگانی و پخش گلشید

استخدام منشی در شرکت بازرگانی و پخش گلشید

1398-06-23

استخدام منشی در شرکت بازرگانی و پخش گلشید به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م

استخدام منشی در شرکت بازرگانی و پخش گلشید به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م

کرج هفت تیر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی