آگهی استخدام منشی خانم در دفتر اداری

استخدام منشی خانم در دفتر اداری

1398-06-23

استخدام منشی خانم در دفتر اداری با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده هشتگرد

استخدام منشی خانم در دفتر اداری با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی محدوده هشتگرد

کرج هشتگرد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی