آگهی استخدام منشی خانم در شرکت مهاجرتی

استخدام منشی خانم در شرکت مهاجرتی

1398-06-23

استخدام منشی خانم در شرکت مهاجرتی به صورت تمام وقت با حقوق 2 م محدوده طالقانی

استخدام منشی خانم در شرکت مهاجرتی به صورت تمام وقت با حقوق 2 م محدوده طالقانی

کرج طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی