آگهی استخدام منشی خانم در فرش فروشی

استخدام منشی خانم در فرش فروشی

1398-06-23

استخدام منشی خانم در فرش فروشی با ظاهر مناسب وقت شناس و منظم در محدوده گلشهر

استخدام منشی خانم در فرش فروشی با ظاهر مناسب وقت شناس و منظم در محدوده گلشهر

کرج گلشهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی