آگهی استخدام منشی در شرکت افق

استخدام منشی در شرکت افق

1398-06-23

استخدام منشی در شرکت افق با ظاهر مناسب و آراسته شیک و منظم به صورت تمام وقت در محدوده معلم

استخدام منشی در شرکت افق با ظاهر مناسب و آراسته شیک و منظم به صورت تمام وقت در محدوده معلم

مشهد معلم

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی