آگهی استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر

1398-06-23

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 3 م به همراه ضامن معتبر

استخدام منشی خانم در شرکتی معتبر به صورت تمام وقت با حقوق 3 م به همراه ضامن معتبر

مشهد سناباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی