آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-06-23

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م در محدوده وکیل آباد

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت با حقوق 1/500 م در محدوده وکیل آباد

مشهد وکیل آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی