آگهی استخدام تنظیم کننده آهنگ در موسسه فرهنگی

استخدام تنظیم کننده آهنگ در موسسه فرهنگی

1398-06-22

استخدام تنظیم کننده آهنگ در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

استخدام تنظیم کننده آهنگ در موسسه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود. افراد خلاق و دارای تجربه کاری در ارتباط باشند

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی