آگهی استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی

1398-06-22

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد خلاق و دارای سابقه کاری کافی در ارتباط باشند

استخدام گرافیست در موسسه فرهنگی جهت ارتقا سطح فعالیت های خود. افراد خلاق و دارای سابقه کاری کافی در ارتباط باشند

تهران سازمان برنامه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی