آگهی استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه هنری

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه هنری

1398-06-22

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه هنری. موقعیت مناسب برای افراد خوش پوش - دارای فن بیان بالا و آشنا به اجرا جلوی دوربین

استخدام کارمند تولید محتوا در موسسه هنری. موقعیت مناسب برای افراد خوش پوش - دارای فن بیان بالا و آشنا به اجرا جلوی دوربین

تهران طالقانی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی