آگهی استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر

1398-06-22

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به امور رایانه - امور تخصصی چاپ و نرم افزارهای کاربردی

استخدام کارمند آی تی در موسسه معتبر با شرایط کاری مناسب برای افراد آشنا به امور رایانه - امور تخصصی چاپ و نرم افزارهای کاربردی

تهران اختیاریه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی