باجاب

کاربر گرامی این آگهی منقضی شده است .

آگهی استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر

1398-06-20

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر جهت ارتقا سطح خدمات خود.برای افراد ماهر و آشنا به نصب تجهیزات

استخدام کارمند متخصص شبکه در شرکت معتبر جهت ارتقا سطح خدمات خود.برای افراد ماهر و آشنا به نصب تجهیزات

اصفهان سپاهان شهر

اطلاعات تماس

آگهی منقضی شده است و امکان تماس وجود ندارد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی