آگهی استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی

1398-06-20

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با درآمد و درصد کاری خوب برای افراد خلاق - با انرژی و آشنا به ادیت عکس ها

استخدام عکاس در مجموعه فرهنگی با درآمد و درصد کاری خوب برای افراد خلاق - با انرژی و آشنا به ادیت عکس ها

تهران یافت آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی