آگهی استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز

1398-06-20

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با محیط کاری حرفه ای برای افراد دارای اطلاعات کافی در زمینه کار و مسلط به ادیت عکس ها

استخدام کارمند آی تی در شرکت مجاز با محیط کاری حرفه ای برای افراد دارای اطلاعات کافی در زمینه کار و مسلط به ادیت عکس ها

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی