آگهی استخدام شینیون کار در سالن زیبایی

استخدام شینیون کار در سالن زیبایی

1397-08-20

استخدام شینیون کار در سالن زیبایی با تجربه ، متعهد و با سابقه نیازمندیم.

استخدام شینیون کار در سالن زیبایی با تجربه ، متعهد و با سابقه نیازمندیم.

تهران شهر ری

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی