آگهی استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر

1398-06-20

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر با شرایط کاری مناسب برای افراد جوان - خوش بیان و آشنا به تمام امور رایانه ای

استخدام کارشناس رایانه در شرکت معتبر با شرایط کاری مناسب برای افراد جوان - خوش بیان و آشنا به تمام امور رایانه ای

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی