آگهی استخدام گرافیست در شرکت مجاز

استخدام گرافیست در شرکت مجاز

1398-06-20

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت چند ساعات کار در روز. درآمد خوب با پاداش کاری مناسب برای افراد آشنا به کار

استخدام گرافیست در شرکت مجاز جهت چند ساعات کار در روز. درآمد خوب با پاداش کاری مناسب برای افراد آشنا به کار

ارومیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی