آگهی استخدام منشی در در شرکت تولیدی pvc

استخدام منشی در در شرکت تولیدی pvc

1397-08-20

استخدام منشی در در شرکت تولیدی pvc در محدوده شرق اهواز به همراه بیمه و مزایا

استخدام منشی در در شرکت تولیدی pvc در محدوده شرق اهواز به همراه بیمه و مزایا

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی