آگهی استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز

1398-06-20

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با درآمد مناسب و بیمه برای افراد آشنا به کار و امور دیزاین و ادیت

استخدام ادمین شبکه های اجتماعی در موسسه مجاز با درآمد مناسب و بیمه برای افراد آشنا به کار و امور دیزاین و ادیت

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی