آگهی استخدام کارآموز آی تی در شرکت رها سیر پارس

استخدام کارآموز آی تی در شرکت رها سیر پارس

1398-06-20

استخدام کارآموز آی تی در موسسه معتبر با محیط فعال و پویا و آموزش های کامل برای افراد خوش برخورد و آشنا به کار

استخدام کارآموز آی تی در موسسه معتبر با محیط فعال و پویا و آموزش های کامل برای افراد خوش برخورد و آشنا به کار

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی