آگهی استخدام تدوینگر در مجموعه معتبر

استخدام تدوینگر در مجموعه معتبر

1398-06-20

استخدام تدوینگر در مجموعه معتبر جهت تکمیل مجموعه خود. افراد خلاق - منظم -فعال و آشنا به کار در ارتباط باشند

استخدام تدوینگر در مجموعه معتبر جهت تکمیل مجموعه خود. افراد خلاق - منظم -فعال و آشنا به کار در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی