آگهی استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی

1398-06-20

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و آموزش های کامل برای افراد خلاق و علاقمند به کار

استخدام کارآموز عکاسی در موسسه فرهنگی با محیط کاری حرفه ای و آموزش های کامل برای افراد خلاق و علاقمند به کار

تهران تهرانپارس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی