آگهی استخدام طراح پوشاک در مجموعه فرهنگی

استخدام طراح پوشاک در مجموعه فرهنگی

1398-06-20

استخدام طراح پوشاک در مجموعه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود . افراد ماهر و آشنا به مد روز در ارتباط باشند

استخدام طراح پوشاک در مجموعه فرهنگی جهت رشد مجموعه خود . افراد ماهر و آشنا به مد روز در ارتباط باشند

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی