آگهی استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت

1398-06-20

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت به صورت تمام وقت دقیق و منظم انتقادپذیر محدوده آبرسان

استخدام منشی خانم در دفتر وکالت به صورت تمام وقت دقیق و منظم انتقادپذیر محدوده آبرسان

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی