آگهی استخدام کارمند خانم در شرکت فعال

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال

1398-06-20

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی با هزینه ایاب ذهاب

استخدام کارمند خانم در شرکت فعال با ظاهر مناسب و آراسته با حقوق مکفی با هزینه ایاب ذهاب

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی