آگهی استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر در زمینه تجهیزات بانکی

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر در زمینه تجهیزات بانکی

1398-06-20

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر در زمینه تجهیزات بانکی به صورت پاره وقت پر انرژی و با استعداد محدوده رباط

استخدام کارمند خانم در یک شرکت معتبر در زمینه تجهیزات بانکی به صورت پاره وقت پر انرژی و با استعداد محدوده رباط

اصفهان رباط

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی