آگهی استخدام کارمند اداری خانم در شرکت ساختمانی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت ساختمانی

1398-06-20

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت ساختمانی به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

استخدام کارمند اداری خانم در شرکت ساختمانی به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و شیک با حقوق مکفی

اصفهان شیخ صدوقی

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی