آگهی استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی

1398-06-20

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته محدوده دروازه شیراز

استخدام منشی خانم در شرکت خصوصی به صورت تمام وقت با ظاهر مناسب و آراسته محدوده دروازه شیراز

اصفهان دروازه شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی