آگهی استخدام کارمند آقا و خانم در یک مجموعه معتبر اتوماسیون صنعتی

استخدام کارمند آقا و خانم در یک مجموعه معتبر اتوماسیون صنعتی

1398-06-20

استخدام کارمند آقا و خانم در یک مجموعه معتبر اتوماسیون صنعتی با ظاهر مناسب و شیک در محدوده ملک شهر

استخدام کارمند آقا و خانم در یک مجموعه معتبر اتوماسیون صنعتی با ظاهر مناسب و شیک در محدوده ملک شهر

اصفهان ملک شهر

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی